کارخانه تولید حشره برای نابودی زیکا

در این کارخانه پشه تولید می شود!

حشره insects

دانشمندان با استفاده از میلیونها پشه پرورش یافته در کارخانجات تحقیقاتی گامی بلند به سوی نابودی حشرات ناقل بیماریهای مختلف برداشته اند.

به گزارش سایت حشره شناس به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از گیزمودو، بیماریهای خطرناکی همچون زیکا، تب زرد یا دنگو توسط پشه هایی منتقل می شوند که دانشمندان از چند دهه پیش برای نابودی آنها در تلاش بوده اند و به دستاورد چشمگیری نایل نشده اند.

اکنون یک شرکت فعال در زمنیه فناوریهای زیستی در بریتانیا موسوم به Oxitec از برنامه جدیدی خبر داده که طی آن از انبوهی از پشه های پرورش یافته در تأسیسات تحقیقاتی برای این منظور استفاده می شود.

به همین منظور تأسیسات بزرگ و مدرنی در برزیل راه اندازی شده که در آن چیزی جز پشه تولید نمی شود، البته با این تفاوت که این پشه ها برای نابودی بیماریهایی همچون زیکا دستکاری ژنتیکی شده اند.

تخمین زده شده که حدود ۶۰ میلیون پشه تولید شود تا بدین ترتیب یکی از تاریخی ترین اقدامات علمی بشر برای نابودی پشه های عامل بیماریهای خطرناک رقم خورده باشد.

این پشه ها سایر پشه های ناقل زیکا، تب زرد یا دنگو را نابود کرده تا از گسترش کلنی آنها جلوگیری شود.

پشه های تولید شده در این تأسیسات با پشه های ماده ناقل بیماری جفت گیری کرده که در نتیجه آن پشه های دارای نواقص ژنتیکی تولید می شود که در نهایت بدون آنکه تأثیری در انتقال بیماری داشته باشند نابود می شوند.

اشتراک گذاری

یک نظر دهید