نویسنده admin

حشرات ساس Cimex_lectularius
0

ساس حشره‌ای از راستهٔ نیم‌بالان و خانوادهٔ بسترساسان (Cimicidae) است. ساس از کک بزرگ‌تر است…

حشرات عقرب سیاه Black_scorpion
0

کژدم یا عقرب و یا دراز دم نام یکی از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان است…