نویسنده admin

حشرات Silverfish
0

بید کاغذ حشره‌ای است از راسته دم‌ریشک داران (Thysanura) از خانواده لپیسماتیده (Lepismatidae). اسم دیگر…

حشرات سوسک
1

سوسک حمام یا سوسری جانداری است بندپا از ردهٔ حشرات، زیرردهٔ بالداران (Pterygota) فرو-ردهٔ نوبالان…

حشرات ملخ
0

مَلَخ‌ها جاندارانی از دودمان بندپایان رده حشرات، راسته راست‌بالان و زیرراسته ملخی‌ها (Caelifera) هستند.

عکس پروانه buterfly-beautiful-photo-gallery
0

در مورد پروانه میتوانید از لینک زیر توضیحات کاملتری را بخوانید : پروانه گالری عکس…

حشرات مورچه ant
0

مور یا مورچه حشره‌ای اجتماعی است همانند زنبور عسل از راستهٔ نازک بالان که در…

حشرات زنبور عسل Honeybees
0

زنبور عسل گونه‌ای زنبور است که عسل می‌سازد. زنبور عسل این کار را با گردآوری…