نویسنده admin

حشرات موریانه Termite
0

موریانه حشره‌ای است از راسته جوربالان (Isoptera)، بالاراستهٔ سوسری‌ها و آخوندک‌ها (Dictyoptera). موریانه‌ها حشراتی هستند…

حشرات پشه Mosquito
0

پَشه یک حشره است. این حشره از خون انسان و جانوران دیگر تغذیه و از…

حشرات شپش Louse
0

شِپِش یک راسته از حشرات است. شپش هاانگل خارجی، دایمی و اجباری هستند. اجباری به…

حشرات کک Flea
0

کَکها حشرات بدون بال، خونخوار، بسیار ریز و از راسته لوله‌بالان هستند که کمتر از…

حشرات مگس fly
0

مَگَس‌ها یا دوبالان (نام علمی: Diptera) از بزرگترین گروه‌های حشرات است که در حال حاضر…

حشرات شته aphids
0

شَته‌ها حشراتی هستند از راستهٔ نیم‌بالان. مردم معمولاًَ حشرات خزنده را به نام شَته می‌شناسند…

حشرات عکس پروانه
0

پَروانه حشره‌ای است از راسته پولک‌بالان (Lepidoptera)، از خانواده طبقه‌بندی‌نشده گُرزشاخکان. الگوهای گوناگون رنگارنگ بر…

حشرات زنبور-عسل
1

زنبور جانوری متعلق به دسته حشرات و از راسته پرده‌بالان است. در جهان حدود ۲۰٬۰۰۰…