عقرب پرنده

مگسی که شبیه عقرب‌ها است

اگر از حشرات ترس دارید و گزیده شدن توسط یک عقرب پرنده هم با خواندن تیتر این خبر به ترس‌های شما اضافه شده باید به شما بگویم که ترستان را دور بریزید.

تصویر زیر نه یک عقرب پرنده بلکه نوعی از مگس است که برای کسی آزاری ندارد و گزنده هم نیست، این مگس که اندازه آن هم بسیار کوچک تر از یک عقرب و تنها چند میلی‌متر است دمی شبیه عقرب دارد که با وجود ظاهر ترسناکش نیش ندارد.

عقرب مگس پرنده

عکس Mecoptera

عقرب مگس پرنده

عکس عقرب پرنده

عقرب مگس پرنده

عقرب مگس پرنده

اشتراک گذاری

یک نظر دهید