حشرات

حشرات
0 ساس

ساس حشره‌ای از راستهٔ نیم‌بالان و خانوادهٔ بسترساسان (Cimicidae) است. ساس از کک بزرگ‌تر است و لای درز تشک و…

حشرات
0 بید کاغذ

بید کاغذ حشره‌ای است از راسته دم‌ریشک داران (Thysanura) از خانواده لپیسماتیده (Lepismatidae). اسم دیگر آن نقره ماهی (silverfish) است…

حشرات
1 سوسک

سوسک حمام یا سوسری جانداری است بندپا از ردهٔ حشرات، زیرردهٔ بالداران (Pterygota) فرو-ردهٔ نوبالان (Neoptera)، راستهٔ سوسریان (Blattodea). سوسک…

حشرات
0 ملخ

مَلَخ‌ها جاندارانی از دودمان بندپایان رده حشرات، راسته راست‌بالان و زیرراسته ملخی‌ها (Caelifera) هستند.

حشرات
0 مورچه

مور یا مورچه حشره‌ای اجتماعی است همانند زنبور عسل از راستهٔ نازک بالان که در میانه‌های دورهٔ کرتاسه یعنی حدود…

حشرات
0 موریانه

موریانه حشره‌ای است از راسته جوربالان (Isoptera)، بالاراستهٔ سوسری‌ها و آخوندک‌ها (Dictyoptera). موریانه‌ها حشراتی هستند که بدنی نرم دارند و…

حشرات
0 پشه

پَشه یک حشره است. این حشره از خون انسان و جانوران دیگر تغذیه و از راه تخم‌گذاری تولید مثل می‌کند.…