شته

حشراتی ریز و چندش آور؟

شَته‌ها حشراتی هستند از راستهٔ نیم‌بالان. مردم معمولاًَ حشرات خزنده را به نام شَته می‌شناسند ولی از دید دانشمندان فقط آن گروه از حشرات که دارای شاخک‌هایی باشند که هنگامی که شاخک‌هایشان را نیاز ندارند آنها را تا کرده و در اطراف بدنشان پنهان کنند در گروه این جانوران قرار می‌گیرند. بعضی از این حشرات ساقه گیاهان را سوراخ و از شیرهٔ آنها تغذیه می‌کنند وبه ندرت عمر آنها از یک روز تا روز دیگر ادامه پیدا می‌کند. دیگر حشرات، شکارچیان فعالی هستند که بدن حیوانات را سوراخ کرده و از خون یا مایعات بدن آنها تغذیه می‌کنند.

در حدود ۵۵۰۰۰ گونه از شته‌ها تاکنون شناسایی شده و توسط دانشمندان نام‌گذاری شده‌اند. آنها تقریباً در همه جا غیر از مکان‌های خیلی سرد زندگی می‌کنند.

از انواع شته می‌توان به شته گردو، شته پشت‌شناکن معمولی و شته آبی اشاره کرد.

شته aphids

اشتراک گذاری

یک نظر دهید