مرور : زنبور

حشرات زنبور عسل Honeybees
0

زنبور عسل گونه‌ای زنبور است که عسل می‌سازد. زنبور عسل این کار را با گردآوری…

حشرات زنبور-عسل
1

زنبور جانوری متعلق به دسته حشرات و از راسته پرده‌بالان است. در جهان حدود ۲۰٬۰۰۰…